5.5.14 Nyre-eGFR ml/min per 1.73m²

Synonymer: eGFR (=estimeret Glomerulær Filtreringshastighed eller Rate)

Analysenavn i Labka og EPJ: Nyre-eGFR ml/min per 1.73m²

Analysekode (intern KBA): eGFR

Instruktion for rekvirent:
Skal ikke rekvireres. eGFR er en beregnet parameter baseret på P-Kreatinin, alder og køn, og resultatet på eGFR følger automatisk ved rekvirering af P-Kreatinin. Dette gælder alle rekvirerede P-Kreatinin på patienter > 18 år.
Med hensyn til prøvetagning, afhentning, forsendelse og holdbarhed henvises derfor til P-Kreatinin.

Svarafgivelse:

0 - 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.
eGFR afgives som en numerisk værdi ved eGFR < 90 ml/min/1,73 m2. Ved værdier > 90 ml afgives eGFR > 90 ml/min/1,73 m2.

Beregning:
Forkortet 4-variabel Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) formel justeret i forhold til standardiseret P-Creatininium:

Estimeret GFR (ml/min/1,73m2) = 175 * (P-Kreatinin/88,4)-1,154 * (Alder)-0,203 * Kønsfaktor

hvor kønsfaktor for M=1 og K=0,742, P-Kreatinin er i µmol/L og alder i år.
Formlen anvendes uden racekorrektion.

Formål: Rapportering af eGFR kan hjælpe til at identificere kronisk nyreinsufficiens på et tidligt tidspunkt. 

Analyseusikkerhed: Analyseusikkerheden på eGFR ligger inden for 30% af en direkte målt GFR. Det betyder, at for eGFR på 60 mL/min/1.73 m2 vil den sande GFR ligge mellem 42-78 mL/min/1.73 m2. 

Aktionsgrænser: 
eGFR > 60 ml/min/1,73m2:
Nyrefunktionen kan være nedsat, men henvisning til nefrolog kun påkrævet ved ledsagende symptomer på nyreskade.

eGFR 50-59 ml/min/1,73m2:
Hvis reduceret eGFR er nyopdaget, verificeres resultatet ved gentagelse af undersøgelsen inden for ca. 2 uger. Hvis reduceret eGFR verificeres vurderes progressionen. Ved fald i eGFR > 5 ml/min/1,73m2/12 mdr. henvises til nefrolog.

eGFR 40-49 ml/min/1,73m2:
Hvis reduceret eGFR er nyopdaget, verificeres resultatet ved gentagelse af undersøgelsen inden for ca. 2 uger.

Alder > 70 år henvises til nefrolog.
Alder < 70 år henvises til nefrolog ved ledsagende symptomer på nyreskade, eller hvis der påvises en progression svarende til et fald i eGFR > 5 ml/min/1,73m2/12 mdr.

eGFR < 40 ml/min/1,73m2:
Hvis reduceret eGFR er nyopdaget, verificeres resultatet ved gentagelse af undersøgelsen inden for ca. 2 uger.
Alle henvises til nefrolog. 

Begrænsninger ved brug af MDRD beregnet eGFR: 

  • Patienter med afvigende muskelmasse i forhold til køn og alder (amputerede, muskelsygdomme, anoreksi, bodybuilder)
  • Patienter med lav og høj alder (< 18 år og >75 år)
  • Gravide
  • Patienter med akut nyreinsufficiens
  • Ved dosering af medikamenter med snævert terapeutisk interval kan der være behov for en mere præcis bestemmelse af nyrefunktionen dvs. en målt GFR (fx 51Cr-EDTA)
  • Patienter af ikke kaukasisk herkomst 

Referencer:
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Nefrologisk Selskab: Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri, juni 2009. www.dskb.dk

Myers GL et al. Recommendations for Improving Serum Creatinine Mesurement: A Report from the Laboratory Working Group of the National Kidney Disease Education Program. Clin Chem 2006;52:5-18

NPS. Automatic eGFR reporting - its role in screening for Kidney disease and drug-dosing decisions. www.nps.org.au/health_professionals/publications_radar/2008 

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag kl. 15, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling: Herning, Holstebro.
Analysemetode: Beregning baseret på en enzymatisk creatininmetode standardiseret til fælles nordisk niveau.

IUPAC-nr. og navn:
DNK35131 Nyre-Glomerulær filtration; vol.hast.(overfl.=1,73 m2) = ? ml/min

Analyserelaterede ændringer: -

 

 

 

 

 Revideret: 13-10-2014 00:00:00