5.19.9 Synacthentest P-Cortisol (0 og 30 min)

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Cortisol(0 min)
P-Cortisol(30 min)


Analysekode (intern KBA)

Cort-t0
Cort-t30 


Nationalt kortnavn:
P-Kortisol (0 min)
P-Kortisol (30 min)


Instruktion for rekvirent:
P-Cortisol måles til tiden 0, og 30 min. efter i.v. indgift af 0,25 mg Synacthen. Cortisolresponset vurderes mhp. udredning af binyrebarkinsufficiens. Såfremt laboratoriet skal være til rådighed ved prøvetagning skal dette adviseres i forvejen.
Kan ikke udføres i primær-sektoren (se under fejlkilder).


Prøvetagningsglas:

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage


Afhentning af prøver med transportordningen (2
1°C):
Ikke relevant.


Indlevering af prøver
:
Ikke relevant.


Forsendelse med postvæsenet:

Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.


Prøvemateriale og holdbarhed:

1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.


Svarafgivelse:
0 - 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.


Referenceinterval:

P-Cortisol(30 min) 18 - 200 år: > 500 nmol/L (se klinik).
Kilde: Henrik Olesen, Kompendium i Laboratoriemedicin , 1988 Amtsrådforeningen i Danmark.

Intraindividuel variation: Ikke angivet.


Fejlkilder:
Prøver taget i praksis med svar > 550 nmol/L kan være falsk for lave. Det anbefales, at analysen gentages med prøvetagning på Klinisk Biokemisk Afdelings ambulatorium.


Indikation:
Mistanke om primær eller sekundær binyrebarkinsufficiens.


Klinik:
Synacthen er identisk med den biologisk aktive del (aminosyrerne1-24) af ACTH og påvirker binyrebarken dels ved en hurtigt indsættende direkte stimulation af cortisolsyntesen, dels ved en mere langsomt virkende trofisk effekt. En stigning af P-Cortisol til over 500 nmol/L 30 minutter efter i.v. indgift af 0,25 mg Synacthen udelukker såvel primær som sekundær binyrebarkinsufficiens. Ved patologisk udfald af denne korttidstest kan der udføres langtidsstimulationstest i 3 døgn med daglig måling af P-Cortisol, som gradvist vil stige ved sekundær, men ikke ved primær binyrebarkinsufficiens. Ved livstruende binyrebarkinsufficiens kan patienten beskyttes i testperioden med dexamethason, som ikke forstyrrer cortisolanalysen.

For yderlige information se:
lægehåndbogen


Håndtering på laboratoriet:

Prøvematerialet opbevares indtil næste dag kl. 15, hvorefter det kasseres.


Bemærkninger:

Udføres kun i sjældne tilfælde i vagten efter forudgående aftale.

Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Prøvetagning udføres dog både på Klinisk Biokemisk Afdeling i Herning og Holstebro.

Analysemetode: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 80 nmol/L: 10 % svarende til 8 nmol/L
Ved 923 nmol/L: 6 % svarende til 55 nmol/L

IUPAC-nr. og navn:
 
NPU04139 P—Cortisol; stofk.(0 min)
NPU04140 P—Cortisol; stofk.(30 min)


Analyserelaterede ændringer:

16.09 2013: Ny metode - Abbott Architect. Revideret: 13-09-2013 00:00:00