5.1.5 P-Androgenstatus

 Dokumentet udgår.

 

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Androgenstatus


Analysekode (intern KBA)
: Andrstat


Nationalt kortnavn:
P-Androgen gruppe


Instruktion for rekvirent:

Prøven bør tages om formiddagen.
P-Androgenstatus bestemt på Regionshospitalet Holstebro omfatter analyserne: P-Testosteron, P-Dehydroepiandrosteronsulfat, P-Sexualhormonbindende globulin (SHBG) og P-Testosteron Index (Testo/SHBG).


Prøvetagningsglas:

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage


Afhentning af prøver med transportordningen (2
1°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.


Indlevering af prøver
:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.


Forsendelse med postvæsenet:

Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.


Prøvemateriale og holdbarhed:

1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 3 d.


Svarafgivelse:
0 - 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.


Referenceinterval:

Se de enkelte analyser.


Fejlkilder:

Se de enkelte analyser.


Indikation:

Hirsutisme eller tegn på virilisering, mistanke om Polycystisk ovarie syndrom, gynækomasti, pubertas præcox, pubertas tarda, amenoré. Hvis det er nødvendigt at skelne mellem ovariernes og binyrebarkens bidrag til forhøjet androgenproduktion, må man supplere Androgenstatus med "Dexametontest". Princippet er, at man ved en passende indgift af dexamethason helt kan blokere den centralt styrede binyrebarkfunktion. Til opnåelse af en sikker blokering af binyrebarken anbefales dexamethason peroralt i en dosis på 0,5 mg, 4 x daglig i mindst 6 dage. Prøve til Androgenstatus tages lige før behandlingen starter og igen på den sidste behandlingsdag.


Klinik:
Hos kvinder ses forhøjede androgenværdier ofte ved hirsutisme, tegn på virilisering, menstruationsforstyrrelse og infertilitet. De hyppigste årsager er følgende 4 sygdomme:
Polycystiske ovarier, binyrebarkhyperplasi, androgenproducerende ovarietumorer og androgenproducerende binyrebarktumor. De 2 førstnævnte sygdomme er forholdsvis almindelige, de 2 sidstnævnte er sjældne.

For yderlige information se:
http://lægehåndbogen.dk


Håndtering på laboratoriet:

Prøvematerialet opbevares indtil næste dag kl. 15, hvorefter det kasseres.


Bemærkninger:

Udføres i vagten ved normal drift.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analysemetode: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.


IUPAC-nr. og navn:
 
NPU12019 P—Androgen; stofk.(liste)


Analyserelaterede ændringer:

Se de enkelte analyser.Revideret: 28-07-2014 00:00:00