5.3.8 P-Creatininium

Erstattes af dokument: 5.11.18 P-Kreatinin

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Creatininium

Analysekode (intern KBA): Crea

Nationalt kortnavn: P-Kreatinin

Instruktion for rekvirent:
Ingen særlige forhold.

Prøvetagningsglas:

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 5 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.


Svarafgivelse:
0 - 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval:

0 - 12 mdr
 
14 - 34
 
µmol/L
 
1 - 3 år
 
15 - 31
 
µmol/L
 
3 - 5 år
 
23 - 37
 
µmol/L
 
5 - 7 år
 
25 - 42
 
µmol/L
 
7 - 9 år
 
30 - 48
 
µmol/L
 
9 - 11 år
 
28 - 57 µmol/L
11 - 13 år
 
37 - 63
 
µmol/L
 
13 - 15 år
 
40 - 72 µmol/L
15 - 18 år
 
45 - 90 µmol/L
Kvinder
18 - 200 år
 
45 - 90
 
µmol/L
 
Mænd
18 - 200 år
 
60 - 105
 
µmol/L
 

Kilde: Voksne: Rustad et. al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:439-442.
Børn: Ceriotti F et al, Clin Chem. 2008;54(3):559-66.
Intraindividuel variation: 6 %.

Fejlkilder:
Ved icterus ses falsk lave værdier af P-Creatininium. Der måles ca. 7% lavere creatininium ved P-Bilirubin; stofk. på 677 µmol/L.

Indikation:
Mistanke om nedsat glomerulusfiltreringshastighed.

Klinik:
Forhøjede værdier ses ved nedsat glomerulusfiltreringshastighed og pågående muskelatrofi.
Nedsatte værdier kan ses ved indtrådt muskelatrofi og lille muskelmasse i øvrigt. Øget nedbrydning af creatininium i tarmen.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag kl. 15, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analysemetode: Enzymatisk metode standardiseret til fælles nordisk niveau.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 47 µmol/L: 5,4% sv. til 2,5 µmol/L.
   Ved 301 µmol/L: 2,0% sv. til 6,1 µmol/L.

Uopfordret telefonsvar: For ambulante patienter: Afgives ved værdier over 500 µmol/L.

IUPAC-nr. og navn:
NPU18016 P-Creatininium; stofk.

Analyserelaterede ændringer: -
 Revideret: 02-10-2014 00:00:00