5.14.4 B-Neutrofilocytter

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ:B-Neutrofilocytter

Analysekode (internt KBA): Neut (For B-Leukocyttyper(differentialtælling): Diff)

Instruktion for rekvirent:
Udføres som del af B-Leukocyttyper(differentialtælling).
Ved maskinel tælling medtælles umodne neutrophile granulocytter. Såfremt der udføres tælling i mikroskop, bestemmes antallet af de forskellige typer.

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed:

3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 2 d
Køleskab (2 - 8 °C): 2 d

Svarafgivelse:
Samme dag prøven modtages. Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først den følgende hverdag.

Referenceinterval:

Børn:  
0 - 14 dage
 
1,70 - 11,40 x 109/L
 
14 - 30 dage
 
1,30 - 10,70 x 109/L
 
> 1 - 2 mdr
 
1,10 - 6,00 x 109/L
> 2 mdr - 2 år
 
1,20 - 9,60 x 109/L
> 2 - 12 år
 
1,80 - 8,90 x 109/L
 
> 12 - 18 år
 
2,00 - 7,10 x 109/L
Voksne:  
> 18 år
 
2,00 - 7,00 x 109/L
 

Kilde: Voksne: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988: 206-7 (tilrettet)
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: side afventer

Intraindividuel variation: 16,1 %

Fejlkilder:
Overskridelse af holdbarhed. Mangelfuld teknik ved prøvetagning og fremstilling af udstrygningspræparat.

Indikation:
Vurdering og kontrol af infektioner og hæmatologiske sygdomme. Monitorering af behandling med cytostatika og andre knoglemarvshæmmende lægemidler.

Klinik:
Forhøjet værdi - neutrophili:
Uspecifikt symptom ved inflammation, herunder traumer og postoperativt. Høje værdier ses ved bakterielle infektioner, septiske tilstande, kronisk myeloid leukæmi og knoglemarvskarcinose.

Nedsat værdi - neutropeni, faldende til agranulocytose:
Skyldes nedsat produktion i knoglemarven eller øget forbrug.
Nedsat produktion kan bl.a. skyldes lægemidler (især cytostatika), akut/aleukæmisk leukæmi, knoglemarvsmetastaser eller aplastisk anæmi. Øget forbrug kan ses ved immunsygdomme og sepsis eller andre fulminante infektioner.
Ved værdier under 0,5 x 109/L - agranulocytose - er infektionsrisikoen overhængende.

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Neutrofile leukocytter)

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i 2 d, hvorefter det kasseres.
Udstrygningspræparat gemmes 1 uge.

Bemærkninger:
Vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analysemetode: automatiseret hæmatologiapparatur; visse prøver undersøges i mikroskop
Uopfordret telefonsvar: Afgives ved værdier under 0,80 x 109/ L

Målleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 1,30 x 109/L: 8,6 % svarende til 0,11 x 109/L
Ved 2,78 x 109/L: 9,3 % svarende til 0,26 x 109/L


IUPAC-nr. og navn:
NPU02902 B-Neutrophilocytter; antalk.
Ved tælling i mikroskop desuden evt.:
NPU03982 B-Neutrophilocytter(segmentkernede); antalk.
NPU03980 B-Neutrophilocytter(stavkernede); antalk.
NPU03978 B-Metamyelocytter; antalk.
NPU03976 B-Myelocytter; antalk.
NPU03974 B-Promyelocytter; antalk.
NPU03972 B-Blastceller(uspec.); antalk.

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 14-11-2014 00:00:00