5.19.3 P-Sexualhormonbindende globulin(SHBG)

  

Synonymer: SHBG

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Sexualhormonbindende globulin (SHBG) 

Analysekode (intern KBA): SHBG

Instruktion for rekvirent:
Ingen særlige hensyn. Analysen indgår også som en del af P-Androgenstatus.

Prøvetagningsglas:

Type 4, Lithium-heparin plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning:
prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 3 d.

Svarafgivelse:
0 - 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval: 
0 - 7 dage 7,0 - 50 nmol/L
7 dage - 4 år 10 - 120 nmol/L
Piger  
4 - 20 år 15 - 160 nmol/L
Drenge  
4 - 20 år 15 - 180 nmol/L
Kvinder  
20 - 40 år 20 - 150 nmol/L
40 - 80 år 15 - 120 nmol/L
80-200 år Ikke fastsat
Mænd  
20 - 30 år 13 - 54 nmol/L
30 - 40 år 13 - 58 nmol/L
40 - 50 år 15 - 66 nmol/L
50 - 60 år 18 - 76 nmol/L
60 - 70 år 22 - 88 nmol/L
70 - 80 år 27 - 100 nmol/L
> 80 år 33 - 116 nmol/L

Kilde:
Børn: Elmlinger, M.W. et al., Reference Ranges for Serum Concenteations of Lutropin (LH), Follitropin (FSH), Estradiol (E2), Prolactin, Progesterone, Sex Hormone Binding Globulin, Cortisol and Ferritin in Neonates, Children and Young Adults. Clin Chem Lab Med, 2002, 40(11): 1151 - 1160.
Kvinder: Baseret på et tidligere studie lavet i afdelingen (2,5 - 97,5% percentiler, n=143)
Mænd: Bjerner, J. et al.; Reference intervals for serum testosterone, SHBG, LH and FSH in males from the NORIP project. Scand J Clin Lab Invest.  2009, 69(8): 873 - 897

Intraindividuel variation: 12 %

Fejlkilder:
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
 
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk fohøjede eller falsk nedsatte resultater. 

Indikation:
Mistanke om mandlig hypogonadisme, øget androgenproduktion hos kvinder og mistanke om forøget eller nedsat androgenproduktion hos børn; kontrol af behandling. Kontrol ved endokrin behandling af prostatacancer.

Klinik:
Forhøjede værdier ses ved levercirrhose, hyperthyreoidisme, mandlig hypogonadisme.
Nedsatte værdier ses ved hypothyreoidisme, fedme, hirsutisme, Cushings syndrom, akne, polycystisk ovariesygdom og myksødem.

For yderlige information se: http://lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag kl. 15, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Udføres i vagten ved normal drift.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analysemetode: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 29 nmol/L: 9% svarende til 2,6 nmol/L
Ved 116 nmol/L: 11,6% svarende til 13,5 nmol/L

IUPAC-nr. og navn: 
NPU03419 P—Sexualhormonbindende globulin; stofk.

Analyserelaterede ændringer:
01.10 2012: Ny metode -Abbott Architect.Revideret: 13-01-2015 00:00:00